ROCCI wishes all a prosperous 2017.

 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 13 February 2017

AHI word 75,

Kom Ons Vier Met Ekonomiese Groei.

“Die AHI kom al ‘n ver pad die afgelope 75 jaar, van sy stigting in 1942 as die stem van die Afrikaanse sakesektor, tot vandag waar dit alle Suid-Afrikaners verteenwoordig wat sy visie van ‘n welvarende, florerende klein- en mediumsakegemeenskap wil deel.” So sê die President van die AHI, Bernard Swanepoel in Johannesburg.

Lees meer op ons facebook blad en Twitter blad om te deel; te hou van en interkatief insette en voorstelle met ons te deel.

Klik hier vir die artikel op die AHI Facebook blad; Klik hier vir die artikel op die AHI Twitter blad

AHI is turning 75,

 The Let’s Celebrate With Economic Growth

The AHI has come a long way in 75 years, from its establishment in 1942 as the voice of Afrikaans Business, until today where it represents all South Africans who wish to share its vision of a prosperous, thriving small and medium enterprise community, according to AHI president Bernard Swanepoel.

Read more on our facebook and Twitter pages to share; like or comment and interact with us on your views and suggestions. 

Click here for the article on the AHI Facebook page;  Click here for the article on the AHI Twitter page.

______________________________________________________________________________ NEWS RELEASE FROM THE AHI  – 09th February 2017

Suid-Afrika By ‘n Waterskeiding?

Dr Ernest Messina

Staatskaping of ekonomiese herstel?

Die land se aandag sal Donderdag op die Parlement in Kaapstad gevestig wees wanneer President Zuma sy jaarlikse Staatsrede lewer. Vir die land se sakesektor en sy meer as nege-miljoen werkloses is die vraag dieselfde. Gaan die regering die wyse pad van ekonomiese herstel kies? Of gaan die greep van die klein groep gieriges wat hulle kloue reeds in verskeie dele van die ekonomie ingeslaan het, verstewig word? Gaan die regering die pad van volhoubare ekonomiese groei inslaan of die pad van kitsoplossings wat langtermyn rampspoed verseker?

Dit sou onbillik, selfs oneerlik wees om die afgelope 22 jaar as net mislukking en ellende af te maak. Inteendeel, die regering, saam met die privaatsektor, het in dié tyd saam miljoene voorheen benadeelde mense in die middelklas ingetrek, terwyl die sakesektor ongekende sukses hier en in die buiteland geniet het. Maar internasionale ekonomiese insinkings, grootskaalse korrupsie, swak bestuur en onwyse beleidsbesluite het ons nou tot by die punt gebring waar die land moet kies: herstel of ondergang?

Dit gaan wel met baie ondernemings steeds baie goed. Ironies is dit soms deel van ‘n land se probleem, want dit gooi ‘n kleed van welgeluksaligheid oor ekonomiese fondamente wat stelselmatig wegkalwer. Die ineenstorting kom vinnig en onverwags.

Die sakesektor, van die land se grootste internasionale sakereuse tot die kleinste sakekamer in die land se mees afgeleë dorpe, het al herhaaldelik die hand van samewerking na die regering uitgesteek. Hulle is, of behoort, immers die werkskeppers van die land te wees, nie die staat nie. Veral die Klein- en mediumondernemings (KMO’s).

Navorsing het getoon die KMO’s bykans dertig persent tot die land se BBP bydra, bykans sestig persent van alle werksgeleenthede skep. Die regering se gebrek aan welwillendheid tot nou toe word egter weerspieël deur ‘n Departement van Kleinsakeontwikkeling wat tragies onderbefonds is en onder leiding staan van ‘n minister wat min of geen belangstelling in die sektor toon nie.

Dus, as President Zuma en sy regering dit erns het met ekonomiese herstel, sou dit al klaar ‘n goeie begin wees. Pos die Minister van Kleinsakeontwikkelling, Lindiwe Zulu, nie die Minister van Finansies waaroor daar nou weer bespiegel word nie.

Die President gaan waarskynlik oor ‘n nuwe minimumloon praat. In beginsel verwelkom die AHI die gesprek oor die kwessie wat nou by NEDLAC aan die gang is. Ons sien ook uit na geleentheid wanneer openbare kommentaar oor die saak gelewer kan word.

Terselfdertyd wil ons diegene wat aan die debat deelneem, aanmoedig om die behoeftes in gedagte te hou van diegene wat worstel om ‘n nuwe onderneming op die been te bring en aan die lewe te hou. Ekonome het wel al bevestig dat nie alle ondernemings belemmer of gesink sal word deur ‘n statutêre minimum loon nie, kan ‘n minimumloonvlak wat een werkgewer kan bekostig, dikwels die ander een kelder. ‘n Minimumloon wat ondeurdag ingestel word, lei dikwels eerder tot afleggings en ‘n verstadigde tempo van indiensneming.

Dit is ook gebiedend noodsaaklik dat die regering by monde van die President Donderdag aandui watter stappe hy gaan doen om die onderwysskip om te draai. Die AHI besef dat dit nie iets is wat oornag kan gebeur nie, maar wil ook die hand van samewerking namens sy lede en die sakesektor in sy geheel na die regering uitsteek. Die sektor is reeds op verskeie vlakke in die onderwys betrokke en het reeds sy bereidwilligheid getoon om ‘n bydrae te lewer. Die ekonomie kan nie groei as die onderwysstelsel nie mense lewer met die kundigheid om ‘n bydrae te lewer nie.

Vir die AHI is 2017 ook ‘n jaar van nuwe uitdagings en herlewing. Die georganiseerde handel en nywerheid het die afgelope jare voor hulle eie uitdagings te staan gekom. ‘n Tekort aan befondsing en dalk ‘n gebrek aan ‘n gesamentlike visie het baie organisasies gekniehalter. Nuwe leiers bring egter nuwe visie en energie. Die AHI is in gesprek met ander organisasies wat sy mikpunte deel en sal waar moontlik met hulle saamwerk of minstens kennis deel tot voordeel van veral die klein- en mediumondernemingsektor (KMO’s), maar ook die ekonomie in die breë.

Ons sal ook, waar moontlik, hande vat met organisasies soos Corruption Watch en ander waghondorganisasies. Die KMO-sektor is veral kwesbaar vir korrupte praktyke, veral op plaaslike regeringsvlak en die AHI het hom ten doel gestel om met die kundigheid van baie van sy lede en in samewerking met die waghonde korrupsie aan die kaak te stel.

Die AHI sal namens die land se klein- en mediumonernemings die regering en die President tot verantwoording roep waar hulle nie hulle beloftes aan die land en sy mense gestand doen nie. Nege-duisend werkloses en die land se meer as gewillige sakesektor se oë is almal nou op die President.

Dr Ernest Messina is die Uitvoerende Hoof van die AHI, die stem van kleinsakeondernemings vir die afgelope 74 jaar. Die AHI ondersteun ‘n vryemarkbenadering tot werkskepping deur inklusiewe ekonomiese groei en etiese leierskap.

_________________________________________________________________________________ 

NEWS RELEASE FROM THE AHI  – 24th January 2017

New focus for small business chamber

The board of the AHI has made South African businessman Bernard Swanepoel president of the organisation for the 2017 calendar year, according to CEO Dr Ernest Messina.

He said Swanepoel is mandated to assist him with renewing the 74-year old chamber’s relevance and impact, broadening its membership, and increasing its advocacy work around government policies and regulations affecting SMMEs.

“Small- and medium-sized enterprises contribute disproportionately to GDP, to job creation and skills training,” said Messina, “and yet there is no significant voice speaking on their behalf. The AHI is well-placed to do this and we hope to forge new partnerships and collaborations to amplify that voice under Swanepoel’s guidance.”

Messina says that South Africa has a growing entrepreneurial focus – whether opportunistic or out of necessity – and sees AHI continuing and expanding its work with local and provincial governments to improve the odds of business success stories as well as engaging with national policy.

To assess legislation, regulation, or even campaign rhetoric, AHI will evaluate whether it will help or hinder SMEs to take root or grow.

The organisation will also host regular discussions and events focusing on issues and leadership in the SME sector.

Seasoned economics editor and radio current affairs anchor or presenter, Cobus Bester has also been appointed as national spokesperson.

“As a small business owner myself, I know how tough it is to build a business,” said Swanepoel. “South Africa has a lot going for it, but we face many challenges that will require an all-hands-on-deck approach to encourage SMEs to contribute what they should to inclusive growth.

“Nine million unemployed people are counting on us.”

On behalf of the AHI Board Messina said, “We look forward to this new and exciting phase in the history of the AHI as we set out to build an inclusive business chamber movement with a proud heritage and a significant contribution to be made to our young democracy.”

Further information:

Ernest Messina, CEO: 083 571 1795

Bernard Swanepoel, President AHI: 083 303 9922

Cobus Bester, AHI National Spokesperson: 082 457 7218

The AHI has been the voice of small businesses in South Africa for 74 Years. It supports a free-market approach to job creation through inclusive economic growth and ethical leadership. Members of the board are Bernard Swanepoel, Winda Austin-Loeve, Sipho Nkosi, and Dr Ernest Messina. “Together we create sustainable prosperity.”

Bernard Swanepoel spent 25 years in the corporate world, the last 12 as CEO of Harmony. Over the past ten years he has been intimately involved in small and medium businesses in SA as an owner, investor and advisor. He is passionate about entrepreneurship and believes that it is a fundamental driver of the economy.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.